BaileObair Roinn an TaoisighClár an Rialtais

Clár an Rialtais

 

Is é an ról atá le Oifig Chlár an Rialtais monatóireacht a dhéanamh ar an gcur i bhfeidhm ar fud na Ranna Rialtais ar fad i ndáil le gealltanais a thugtar i gClár an Rialtais (CaR).  Cinntíonn an Oifig chomh maith go mbíonn na gealltanais a thugtar i CaR agus a bhaineann le Roinn faoi leith le sonrú ar Ráiteas Straitéise na Roinne sin.  Leagtar amach ansin, i dTuarascáil Bhliantúil arna foilsiú i mí Márta, an dul chun cinn a rinneadh ar fud an Rialtais ar fad maidir le maith a dhéanamh de na gealltanais agus ord tábhachta na mbeart tús áite don bhliain atá ag teacht.