25
Nov
2014
Déanann an Taoiseach agus an tAire Fitzgerald ceiliúradh ar na ‘16 Lá Gníomhaíochta’ chun feasacht ...

Rinne an Taoiseach Enda Kenny, T.D. agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald, T.D., ceiliúradh inniu ar thús na ‘16 Lá Gnío...

21
Nov
2014
Cuireann an tAire Stáit Harris tús le comhairliúchán poiblí d'fhonn cuidiú le straitéis nua maidir ...

Sheol an tAire Harris, ina Aire Stáit dó le cúram maidir le Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta, próiseas comhairliúcháin inniu (an 21 Samhain)a bheid...

20
Nov
2014
Appointments to the Circuit Court

Ag cruinniú an lae inné, an 19 Samhain 2014, d'ainmnigh an Rialtas an Breitheamh Eugene O’Kelly, Francis Comerford Uasal, BL, Karen Fergus Uasal, SC,...

13
Nov
2014
An Taoiseach ag taisteal go Nua Eabhrac ar chlár atá dírithe ar infheistíocht agus poist

Inniu, Déardaoin, tá an Taoiseach ag cur tús le sraith chruinnithe dhá lá i Nua Eabhrac faoi raon imeachtaí eacnamaíochta atá saincheaptha le cur le ...

12
Nov
2014
Ceapachán chuig an gCúirt Achomhairc

Ag cruinniú Rialtais inniu, d'ainmnigh an Rialtas Breitheamh atá ag fónamh san Ard-Chúirt, an Breitheamh Onórach John Edwards

 
19
Nov
2014
Speech by An Taoiseach Enda Kenny T.D. Dail Debate on Water Sector Reform

Some weeks ago, I promised that the Government would listen to people’s genuine concerns about the impact and affordability of water charges.

19
Nov
2014
Fáilte curtha ag an Aire Murphy roimh Athbhreithniú ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí agus díospói...

Minister for European Affairs and Data Protection, Dara Murphy T.D., this morning welcomed the launch by the Law Reform Commission of a consultation ...

18
Nov
2014
Aitheasc ón Taoiseach, Éanna Ó Coinnigh T.D., Oifigí nua á n-oscailt ag Amazon agus fógra tugtha f...

Bhí ríméad orm cuireadh a fháil chuig oscailt oifigiúil oifigí nua Amazon anseo ag Burlington Plaza agus a bheith libh chun bhur 10 mbliana in Éirinn...

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Fáilte chuig láithreán gréasáin Roinn an Taoisigh.Tuilleadh ón Taoiseach