BaileAn Taoiseach agus an RialtasClár Reachtaíochta an Rialtais

Clár Reachtaíochta an Rialtais

 

Réamhrá ó Phríomh-Aoire an Rialtais

Seo é an chéad Chlár Reachtaíochta Rialtais le Rialtas nua Comhpháirtíochta. Is sinn an chéad Rialtas mionlaigh in Éirinn le beagnach tríocha bliain agus, dá bhrí sin, oibreoimid i gcomhar leo siúd a toghadh chun an Oireachtais ar réimse reachtaíochta a chuirfear os comhair na Dála agus an tSeanaid sna blianta atá le teacht. Tá Tuarascáil foilsithe ag an gCoiste Athchóirithe Dála ag moladh méid áirithe athchóirithe a dtabharfar struchtúir nua isteach dá mbarr chun ligean don Fheidhmeannacht agus don Pharlaimint oibriú i gcomhar.

Leagtar amach sa Chlár seo an reachtaíocht a fhéachaimidne mar Rialtas le foilsiú as seo go ceann roinnt míonna agus tosú ar na gealltanais a rinneadh sa "Clár do Rialtas Comhpháirtíochta" a chomhlíonadh chun dul i ngleic leis na fadhbanna atá againn mar Náisiún. Thug an Rialtas deireanach athchóirithe fadréimseacha Oireachtais isteach, lena n-áirítear Céim Réamh-Reachtaíochta Billí. Fágann seo go bhfuil an próiseas dlí níos oscailte ná mar a bhí riamh. Is féidir le Coistí Cinn Bille a athbhreithniú anois agus bualadh le saineolaithe, le saoránaigh leasmhara agus le grúpaí ábhartha comhairleacha atá ag obair sa réimse cuí agus ansin Tuarascáil a sholáthar don Aire fad is atá an Bille á dhréachtadh. An Chéim Réamh-Reachtaíochta a mhúnlóidh an bealach a bhfoilseofar cláir Reachtaíochta Rialtais feasta.

  • Is é a bheidh sa chéad liosta againn ná na Billí Rialtais atá le foilsiú sa Seisiún agus trácht ar stádas gach Bille Réamh-Reachtaíochta.
  • Is é a bheidh ar an dara liosta ná na Billí a rachaidh faoi Chéim Réamh-Reachtaíochta sa Seisiún seo.
  • Is é a bheidh sa tríú liosta ná na Billí eile atá faoi gach Roinn a thabhairt isteach san fhadtéarma, agus eolas cothrom le dáta ar stádas na mBillí sin.
  • Leagtar amach ar an gceathrú liosta na Billí atá os comhair an Oireachtais faoi láthair.
  • Leagtar amach sa dá liosta dheireanacha na hAchtanna a rith agus na Billí a d'fhoilsigh an Rialtas reatha ó chuaigh sé i mbun oifige an 6ú Bealtaine 2016.

Tá 11 Bhille ceadaithe ag an gComh-Aireacht le háireamh sa chéad Chlár Reachtaíochta Rialtais. D'fhonn dul i ngleic leis an gcoireacht, tabharfar isteach Bille um Cheartas Coiriúil, Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), agus Billí chun an dlí maidir le pianbhreitheanna ar fionraí agus íospartaigh coireachta a leasú. Anuas air sin, tá tús áite tugtha ag an Rialtas do reachtaíocht a bhaineann le réimsí ar nós Cead Iontrála isteach i Scoileanna, Seirbhísí Uisce, Atharthacht, agus Coimisiún Imscrúdaithe an IRBC, i measc réimsí eile.

Fágann na 11 Bhille seo atá ar intinn ag an Rialtas a fhoilsiú as seo go ceann cúpla mí, mar aon leis na 14 Bhille Rialtais atá os comhair na Dála faoi láthair, ar thit 12 acu de bharr dhíscaoileadh na Dála ach ar tugadh ar ais iad, agus trí Bhille atá ar intinn ag an Rialtas a thabhairt ar ais sa Seanad, go mbeidh an Rialtas seo gníomhach lena chlár oibre reachtaíochta den chuid eile den téarma Dála seo agus isteach sa téarma fómhair.

Regina Doherty, T.D.,

Príomh-Aoire an Rialtais