BaileAn Taoiseach agus an RialtasMaidir leis na Airí StáitAn tAire Stáit um an Diaspóra agus Chúnamh Forbartha Thar Sáile

Eolas faoi Joe McHugh

 

Joe McHugh

Ceapadh Joe McHugh T.D. ina Aire Stáit um an Diaspóra agus Chúnamh Forbartha Thar Sáile i Roinn an Taoisigh  agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i mBealtaine 2016. Bhí sé ina Aire Stáit roimhe sin sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus freagracht speisialta air maidir le Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha ó Iúil 2014. I mí Iúil 2011 cheap an Taoiseach Enda Kenny é ina Chomh-Chathaoirleach ar Chomhthionól Parlaiminte na hÉireann-na Breataine.  I mí Iúil 2012 toghadh an Teachta McHugh ina Chathaoirleach ar Chomhchoiste Oireachtais i ndáil le Comhaontú Aoine an Chéasta a chur i bhfeidhm. Atoghadh an Teachta McHugh chun na Dála ina Theachta Dála d'Fhine Gael do Dhún na nGall Thoir Thuaidh i mí Feabhra 2016.

Rinneadh ionadaí poiblí d'Fhine Gael de i mí Meithimh 1999 nuair a toghadh é chun ionadaíocht a dhéanamh ar thoghcheantar Bhaile na nGallóglach mar bhall de Chomhairle Chontae Dhún na nGall. Ba é an Comhairleoir McHugh a mhol Comhairle Óige Dhun na nGall a bhunú agus mar thoradh air sin, bunaíodh an chéad fhóram óige ar ar toghadh baill go daonlathach in Éirinn. Ceapadh an Comhairleoir McHugh freisin ina Chathaoirleach ar ERNACT (European Region Network for the Application of Communications Technology) áit ar chuir sé béim ar leathanbhanda a sholáthar i gceantair ar an teorainn.

Toghadh chuig Seanad Éireann é sa bhliain 2002 agus d'fhóin ina urlabhraí Seanaid d'Fhine Gael ar Ghnóthaí Pobail, Tuaithe, Gaeltachta agus Mara ó 2002-2007. Roghnaigh Fine Gael é mar iarrthóir an Pháirtí i nDún na nGall Thoir Thuaidh in olltoghchán 2007. Fuair sé 22.6% den vóta in olltoghchán 2007 agus toghadh chun na Dála é agus ba é an chéad Teachta Dála d'Fhine Gael i dtoghcheantar Dhún na nGall Thoir Thuaidh é le 10 mbliana roimhe sin. Ceapadh é ina urlabhraí d'Fhine Gael ar Chomhoibriú Thuaidh-Theas i nDeireadh Fómhair 2007 agus ba é údar Thuarascáil Fhóram na Teorann Fhine Gael. Leagtar amach sa cháipéis beartais 16 leathanach sin pleananna an Pháirtí maidir le sineirgí eacnamaíochta agus poist a chruthú i réigiún na Teorann. Tá na moltaí a leagtar amach sa Tuarascáil á gcur i bhfeidhm mar chuid de Chlár an Rialtais 2011-2016 Fhine Gael agus Pháirtí an Lucht Oibre. Bhunaigh sé Fóram na Teorann Fhine Gael i mí Feabhra 2010.

Sular toghadh é, ba mhúinteoir tíreolaíochta agus matamaitice a bhí i Joe i gClochar Loreto i Leitir Ceanainn ó 1993-95 agus mhúin eacnamaíocht A-leibhéal i Dubai i 1995-96.  Bhí sé ag obair ina Oibrí Pobail don Óige i Glenwood, Leitir Ceanainn ó 1996-1999.