BaileAn Taoiseach agus an RialtasMaidir leis na Airí Stáit

Maidir leis na Airí Stáit

 

An Rialtas a cheapann Airí Stáit ar ainmniú an Taoisigh. De réir an Achta Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh.2), 1977, féadfaidh an Rialtas, le hordú, cumhachtaí agus dualgais an Aire Rialtais iomchuí faoi aon Acht áirithe nó aon chumhacht nó dualgas reachtúil áirithe a tharmligean chun Aire Stáit.  D'fhéadfadh gur ar bhonn riaracháin freisin a bheadh feidhmeanna an Aire Stáit. Baineann líon na nAirí Stáit a shanntar do Roinn an Taoisigh agus na punanna a shanntar dóibh le nithe a mheasann an Taoiseach iad a bheith chomh tábhachtach nó chomh leathan gur chóir go dtiocfaidís faoi scáth Roinn an Taoisigh.