BaileNuacht

Preas-Oifig an Rialtais

 

Taobh istigh de Roinn an Taoisigh, pléann Preasrúnaí an Rialtais le tuairisceoirí polaitiúla agus le tuairisceoirí eile maidir le polasaithe an Rialtais. Tugann Preasrúnaí an Rialtais comhairle don Taoiseach ar gach gné de chaidreamh leis na meáin agus feidhmíonn sé mar urlabhraí thar ceann an Taoisigh agus an Rialtais. Tacaíonn an Phreas-Oifig leis an Rúnaí Preasa i dtaca leis an ról atá aige chun an caidreamh a bhíonn ag gach Roinn Rialtais leis na meáin a chomhordú

Uimhreacha Teagmhála agus seoladh ríomhphoist an Phreas-Oifig.


Preasrúnaí an Rialtais


Feargal Purséal

Teil +353-1-619-4098 Facs+353-1-676-3302
Seoladh ríomhphost   Press.Office@taoiseach.gov.ie

 

An Preas-Oifig


Michael Moran  Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Tom McLoughlin Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Breda O'Brien Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Eugene Farrelly Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Karl Boyle Teil +353-1-6194033 Facs +353-1-676-3302

Seoladh ríomhphost  Press.Office@taoiseach.gov.ie