Rannóg an Aontais Eorpaigh

 

Rúnaí Cúnta: Helen Blake

Príomh-Oifigigh: Elizabeth McCullough agus Nigel Clarke

Féachann Rannóg an Aontais Eorpaigh le cinntiú go nglacann Éire ról iomlán agus éifeachtach maidir le gach gné den Aontas Eorpach, áit a gcuirtear chun cinn agus a gcosnaítear leas gach tíre ach a gcuirtear le dul chun cinn agus rath an Aontais trí chéile ina dhiaidh sin féin.

Tacaíonn Rannóg an Aontais Eorpaigh leis an Taoiseach ina ról mar bhall den Chomhairle Eorpach. Anuas air sin, cabhraíonn sí leis an Aire um Ghnóthaí Eorpacha, Chosaint Sonraí agus um Mhargadh Aonair Digiteach AE.

Glacann an Rannóg cur chuige straitéiseach maidir le rannpháirtíocht na hÉireann san AE, lena n-áirítear rannpháirtíocht dhéthaobhach agus cur le chéile na gcomhghuaillíochtaí. Cur chuige uile-rialtais a bhíonn i gceist agus machnamh á dhéanamh ar cheisteanna atá tábhachtach d'Éirinn. 

Féachtar le comhleanúnachas a chur chun cinn maidir leis an seasamh a ghlacann Éire ar bheartais i dtaobh ghnóthaí AE, agus le monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i ndáil le mórbheartais chothrománacha.

Is féidir dul i dteagmháil le Rannóg an Aontais Eorpaigh ag EUCoordination@taoiseach.gov.ie