BaileObair Roinn an TaoisighSaoráil FaisnéiseAn Scéim Foilseacháin Saorála Faisnéise

An Scéim Foilseacháin Saorála Faisnéise

 

Faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, ceanglaítear ar chomhlachtaí Saorála Faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de Shaoráil Faisnéise, ag féachaint do na prionsabail oscailteacht, trédhearcacht agus cuntasacht, mar a leagtar amach san acht. Ceadaítear, leis sin, do thaifid a fhoilsiú nó a thabhairt lasmuigh de Shaoráil Faisnéise, ar an gcoinníoll nach bhfuil foilseachán ná rochtain a thabhairt ar an tslí sin toirmiscthe de réir dlí. Ceanglaíonn an scéim ar chomhlachtaí Saorála Faisnéise faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

Tá Scéim Foilseacháin Saorála Faisnéise Roinn an Taoisigh thíos. Tugann gach nasc sa tábla an léitheoir chuig leathanach ar a bhfuil an fhaisnéis ábhartha sa chatagóir chomh maith le naisc chuig faisnéis ábhartha ar láithreán gréasáin na Roinne. Sa chás nach bhfuil an fhaisnéis atá uait le fáil anseo, d'fhéadfá teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ar cheann de na bealaí a thugtar anseo:  teagmhálacha. Sa chás nach bhfuil an fhaisnéis curtha ar fáil go poiblí ag an Roinn faoi láthair, d'fhéadfá iarraidh a dhéanamh faoi Shaoráil Faisnéise.

Faisnéis faoin RoinnFeidhmeanna agus Seirbhísí arna gcur ar fáil don phobalFaisnéis ar nósanna imeachta cinnteoireachta
Faisnéis airgeadaisSolátharFaisnéis arna foilsiú go rialta