BaileObair Roinn an TaoisighSaoráil Faisnéise

Céard í Saoráil Faisnéise?

 

Foráiltear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise go bhfuil na cearta dlí seo a leanas ag gach duine, ón 21 Aibreán 1998 amach:

  • ceart rochtana ar aon taifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais nó comhlachtaí eile poiblí a liostaítear san Acht;
  • ceart go gceartófaí nó go dtabharfaí cothrom le dáta eolas pearsanta a bhaineann leo atá neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach; agus
  • ceart go dtabharfaí cúiseanna dóibh ar chinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí a bhfuil tionchar acu orthu.

Ciallaíonn na cearta seo gur féidir le daoine, ón 21 Aibreán, 1998, rochtain ar eolas pearsanta a bhaineann leo a lorg, cuma cathain a cruthaíodh an t-eolas, agus rochtain ar thaifid eile a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán, 1998, a lorg.

Scéim Foilsithe FOI

Tá Scéim Foilsithe FOI ullmhaithe ag an Roinn, áit a bhfuil lear mór eolais faoin Roinn agus faoin obair a dhéantar inti. Faigh amach a thuilleadh faoi anseo. 

Liosta FOI a Fhoilsiú gach Ráithe

Foilsíonn Roinn an Taoisigh liosta iarratas neamhphearsanta FOI gach ráithe anois, áit a bhfeictear taifid a chuir an Roinn ar fáil as ucht na n-iarratas sin. Tá foilsiú an liosta FOI seo ar cheann de na beartais atá glactha le go mbeidh tuilleadh trédhearcachta ann de bharr eolas a fhoilsiú ar bhonn rialta. Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Shaoráil Faisnéise ar ríomhphost foi@taoiseach.gov.ie nó glaoch orthu, ar (01) 619 4139.

Freedom of Information Requests Quarter 2 Report 2017

Freedom of Information Requests Quarter 1 Report 2017

Freedom of Information Requests Quarter 4 Report 2016

Freedom of Information Requests Quarter 3 Report 2016

Freedom of Information Requests Quarter 2 Report 2016

Freedom of Information Requests Quarter 1 Report 2016

Freedom of Information Requests Quarter 4 Report 2015

Freedom of Information Requests Quarter 3 Report 2015

Freedom of Information Requests Quarter 2 Report 2015

Freedom of Information Requests Quarter 1 Report 2015

Freedom of Information Requests Quarter 4 Report 2014

Freedom of Information Requests Quarter 3 Report 2014

Freedom of Information Requests Quarter 2 Report 2014

Freedom of Information Requests Quarter 1 Report 2014

Freedom of Information Requests Quarter 4 Report 2013

Freedom of Information Requests Quarter 3 Report 2013

Freedom of Information Requests Quarter 2 Report 2013

Freedom of Information Requests Quarter 1 Report 2013

Freedom of Information Requests Quarter 4 Report 2012