BaileAn Taoiseach agus an Rialtas

Fáilte

 

Taoiseach Leo Varadkar headshot

Fáilte chuig láithreán gréasáin Roinn an Taoisigh. Tá súil agam gur ábhar spéise duit ábhair agus naisc an láithreáin.

Tá ról tábhachtach ag an Roinn, a bunaíodh i 1937, chun tacú leis an Taoiseach agus comhairle a chur air. Cuidíonn sí liom dualgais éagsúla na hoifige a chomhlíonadh.  Cuireann an Roinn tacaíocht riaracháin ar fáil freisin do Phríomhaoire an Rialtais chomh maith le Rúnaíocht don Rialtas.  Trí ghníomhú mar cheangal idir an tUachtarán, an Taoiseach agus Ranna Rialtais eile, imríonn an Roinn ról lárnach i ngnó oifigiúil.

Chomh maith leis sin, tá baint ag an Roinn le raon réimsí - beartas maidir le Forbairt Shóisialta agus Eacnamaíochta, Tuaisceart Éireann agus an tAontas Eorpach a fhorbairt agus a chomhordú mar shampla.  Eagraíonn an Roinn ócáidí Stáit mar an Lá Náisiúnta Cuimhneacháin, Insealbhú an Uachtaráin agus Dinnéir Stáit agus cuireann seirbhís prótacail ar fáil do Thaoiseach an lae.

Tiocfaidh tú ar an láithreán seo ar réimse eolais maidir leis na feidhmeanna seo agus míreanna eile a mbeadh spéis iontu.  Molaim duit freisin dul chuig príomhláithreán gréasáin an Rialtais (www.gov.ie) áit a bhfuil tuilleadh eolais le fáil ar obair Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais eile.

Mise le meas,

Leo Varadkar TD

An Taoiseach 

Beathaisnéis: Toghadh Leo Varadkar ina Thaoiseach an 14 Meitheamh 2017.

I 1979 a rugadh é.  Is as an India a athair agus is as Éirinn í a mháthair.   Is sa King's Hospital agus i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath a fuair sé a chuid oideachais, áit a ndeachaigh sé le leigheas.  D'oibrigh sé ina dhochtúir sóisearach a cháiligh ina dhochtúir teaghlaigh.

Sheas sé i dtoghcháin Chorparáid Bhaile Átha Cliath i 1999 ach níor éirigh leis. Sheas sé arís in 2004 agus is é is fearr ar éirigh leis.

Toghadh chun na Dála é, an chéad uair aige seasamh, in 2007 agus ghlac sé a shuíochán an 14 Meitheamh.

Ceapadh ina Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt é i ndiaidh Olltoghchán 2011.  Ceapadh ina Aire Sláinte é i samhradh na bliana 2014.

Ceapadh ina Aire Coimirce Sóisialaí é i ndiaidh Olltoghchán 2016.

Toghadh ina Cheannaire ar Fhine Gael é an 2 Meitheamh 2017.