Sceideil na Dála

 

Sceideal na Dála (Súil ar an tSeachtain)
Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin an 19, 20, 21 Meitheamh 2018

Dé Máirt
(2.00pm - 10.00pm)

2.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF,14C, SD/GP) (32 nóiméad)

2.32pm Riar na hOibre (30 nóiméad)

Tairiscint maidir le: Comhshuí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann chun tuairimí a roinnt leis an Uasal Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh (gan díospóireacht)

Tairiscint maidir le: Seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann maidir leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais (atreorú chuig an gcoiste) (gan díospóireacht) (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

3.02pm Ceisteanna (An Taoiseach) (45 nóiméad)

3.47 pm Ceisteanna (An tAire Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialaí) (90 nóiméad)

5.17pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

6.05pm Tairiscint maidir le: 25 Bliain ó rinneadh díchóiriúlú ar homaighnéasachas (le tabhairt chun críche laistigh de 85 nóiméad mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin) (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) 2017 Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (atógáil mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin) (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Trádála)

8.00pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha (FF – Tairiscint maidir le: Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath) (120 Nóiméad)

Dé Céadaoin
(10.30am - 10.15pm)

10.30am Ceisteanna (An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil) (90 nóiméad) 

12.00pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, Lucht Oibre, RIG) (32 nóiméad)

12.32pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh (30 nóiméad)

1.02pm Ceisteanna (An Taoiseach) (45 nóiméad)

1.47pm SOS (1 uair an chloig)

2.47pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

3.35pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha (SF- Tairiscint maidir le: Liostaí Feithimh Sláinte) (120 nóiméad)

5.35pm An Bille um Thacaíocht Cúraim Leanaí 2017 Leasuithe ón Seanad (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige)

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) 2017 Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (atógáil mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin) (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Trádála)

(An Bille Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna) 2016 (An Teachta Alan Kelly) Ordú don Tuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)

7.15pm Ráitis Eacnamaíochta an tSamhraidh 2018 (le tabhairt chun críche ag 10.15pm mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin)

An Bille um Thacaíocht Cúraim Leanaí 2017 Leasuithe ón Seanad (atógáil) (An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige)

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú) 2017 Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (atógáil mura mbeidh tugtha chun críche roimhe sin) (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Trádála)

(An Bille Deochanna Meisciúla (Grúdlanna agus Drioglanna) 2016 (An Teachta Alan Kelly) Ordú don Tuarascáil, Tuarascáil agus Céimeanna Deiridh (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais)


Déardaoin

(11.30am) Tuairimí a Roinnt leis an Uasal Jean Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh - Comhshuí na Dála agus Sheanad Éireann
(2.45pm – 7.50pm)

2.45pm Ceisteanna na gCeannairí (FF, SF, SOL/PBP, I4C) (32 nóiméad)

3.17pm Ceisteanna maidir le Reachtaíocht a Gealladh (15 nóiméad)

3.32pm Ceisteanna (An tAire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta (90 nóiméad)

5.02pm Ceisteanna Tráthúla (48 nóiméad)

5.50pm Gnó Comhaltaí Príobháideacha - (An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Leasú) 2017 - An Dara Céim - An Teachta Niall Collins (120 nóiméad)

Gnó Comhaltaí Príobháideacha

Dé Máirt: 8.00pm – 10.00pm (FF)
Dé Céadaoin: 3.35pm –5.35pm (SF)