BaileAn Taoiseach agus an RialtasLiostaí Airí agus Airí Stáit

Liostaí Airí agus Airí Stáit

 

Airí

Roinn

Ainm

An Taoiseach agus an tAire Cosanta

Leo Varadkar

Taoiseach

An tAire Airgeadais

agus

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Paschal Donohoe

Min Donohoe

An tAire Oideachais agus Scileanna

Richard Bruton

	 Min Bruton

An Tánaiste

agus

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht as Brexit

Simon Coveney

Simon Coveney

An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Charles Flanagan

Charlie Flanagan

An tAire Fiontar agus Nuálaíochta

Heather Humphreys

Min Humphreys

An tAire Sláinte

Simon Harris

	 Min Harris

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Michael Creed

Michael Creed

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Denis Naughten

	 Min Naughten

An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Shane Ross

	 Min Ross

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Katherine Zappone

Katherine Zappone

An tAire Gnóthaí Comhphobail agus Tuaithe

Michael Ring

	 Min Ring
An tAire Fostaíochta agus Coimirce SóisialaíRegina DohertyMin Doherty
An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilEoghan MurphyEoghan Murphy
An tAire Cultúir, Oidhreachta agus GaeltachtaSeosaimhín Ní Mhadagáin

Airí Stáit

Roinn

Ainm

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin

Joe McHugh

MoS McHugh

Aire Stáit ag an Roinn Oideachais a bhfuil freagracht ar leith aici as Ardoideachais 

Mary Mitchell O'Connor

Mitchell O'Connor, Mary

Aire Stáit i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Cosanta le freagracht speisialta as Cosaint

Paul Kehoe

MoS Kehoe small

Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sa Roinn Sláinte le freagracht speisialta as Saincheisteanna Míchumais

Finian McGrath

Finian McGrath

Aire Stáit um Ghnóthaí Eachtracha

Helen McEntee

MoS McEntee
Aire Stáit sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar a bhfuil freagracht speisialta i ndáil le Soláthar Poiblí, Rialtas Oscailte agus Ríomhsheirbhísí RialtaisPatrick O'DonovanMoS Donovan
Aire Stáit sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar a bhfuil freagracht speisialta i ndáil le Seirbhísí Airgeadais agus ÁrachasMichael D'ArcyMoS D'Arcy
Aire Stáit sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil freagracht speisialta don Diaspóra agus d'Fhorbairt IdirnáisiúntaCiarán CannonMoS Cannon
Aire Stáit sa Roinn Sláinte ar a bhfuil freagracht speisialta do Mheabhairshláinte agus do Dhaoine BreacaostaJim DalyMoS Daly
Aire Stáit sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Turasóireacht agus SpórtBrendan GriffinMoS Griffin small
Aire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar a bhfuil freagracht speisialta do Rialtas Áitiúil agus Athchóiriú ToghchánJohn Paul PhelanMoS Phelan
Aire Stáit sa Roinn Sláinte le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta DrugaíCatherine ByrneCatherine Byrne
Aire Stáit sa Roinn Fiontar agus Nuálaíochta, sa Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar a bhfuil freagracht speisialta as Trádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint SonraíPat Breen	 MoS Breen
Aire Stáit sa Roinn Gnóthaí Tuaithe agus Pobail agus sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar a bhfuil freagracht speisialta as Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbairt DhigiteachSean KyneSean Kyne 2016
Aire Stáit sa Roinn Fiontair agus Nuálaíochta agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna agus freagracht speisialta air d'Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus ForbairtJohn HalliganJohn Halligan
Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Bia, Foraoiseacht agus GairneoireachtAndrew Doyle	 MoS Doyle
Aire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Tithíocht agus Forbairt UirbeachDamien English	 MoS English
Aire Stáit sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus freagracht speisialta air d'Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh TuileKevin Boxer Moran20170606 Boxer Moran
Aire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus freagracht speisialta air do Chomhionannas, Inimirce agus ComhtháthúDavid StantonMoS Stanton