An Taoiseach sa Pharlaimint (Tithe an Oireachtais)

 

Tá an Rialtas freagrach do Dháil Éireann (Teach na nIonadaithe sa Pharlaimint).

Fógraíonn an Taoiseach Riar na hOibre at tús suí na Dála ar an Máirt agus ar an gCéadaoin. Tá gné Ceisteanna agus Freagraí san áireamh sa chuid seo de Ghnó na Dála, áit a dtugann an Taoiseach freagra ar cheisteanna ó Theachtaí faoi réimse leathan topaicí, ar féidir a ardú gan fógra roimhré.

Tugann an Taoiseach freagra ar cheisteanna foirmeálta sa Dáil gach Máirt agus Céadaoin ar feadh 45 nóiméad nuair atá an Teach ina shuí.  Cuirtear na Ceisteanna Parlaiminte seo faoi bhráid roimhré agus baineann siad le cúrsaí maidir le riarachán a Roinn nó saincheisteanna beartais a eascraíonn ó na cúraimí atá faoin Roinn agus a thacaíonn le ról an Taoisigh mar Cheannaire an Rialtais.

Glacann an Taoiseach páirt i ndíospóireachtaí i dTithe an Oireachtais chomh maith, go hiondúil maidir le cúrsaí a bhfuil freagracht air ina leith.

Ainmníonn an Taoiseach aon duine dhéag den 60 comhalta i Seanad Éireann.