An Phríomh-Oifig Staidrimh

 

Tarmligtear freagracht an Taoisigh, faoin Acht Staitisticí 1993, as an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) don Aire Stáit. Cuimsíonn ról an Aire Ceisteanna Parlaiminte sa Dáil a fhreagairt, cuntais rialta a fháil ar ábhair staitistice ó fhoireann an CSO agus plé a dhéanamh le baill an Bhoird Náisiúnta um Staitisticí. Gheofar tuilleadh eolais faoin bPríomh-Oifig (CSO), mar aon leis na ráitis is déanaí uile, ó  www.cso.ie