Ról an Aire Stáit (an Príomh-Aoire)

 

Is é Príomh-Aoire an Rialtais an t-Aire Stáit is sinsearaí, agus is é an t-aon Aire Stáit a bhíonn i láthair ag Cruinnithe an Rialtais, de ghnáth. Bíonn cúram an Lár Oifig Staidrimh ar an bPríomh Aoire, freisin.

Feidhmeanna/Réimsí Freagracha:

  • Freastal ar Chruinnithe Rialtais;
  • Coimriú seachtainiúil a ullmhú don Taoiseach faoin reachtaíocht atáthar á ullmhú;
  • Sceidealú agus monatóireacht a dhéanamh ar Ghnó na Dála;
  • An córas péireála a oibriú;
  • Athleasú na Dála;
  • Cóiríocht i dTeach Laighean do na Páirtithe Polaitiúla;
  • Cathaoirleach ar an gCoiste Reachtaíochta