Anailís Tionchair Rialála agus Reachtaíocht Ghaolmhar

 

Is uirlís í Anailís Tionchair Rialála  (RIA) a úsáidtear  le fiosrú struchtúrtha a dhéanamh ar roghanna éagsúla  le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna polasaí éagsúla.  Úsáidtear í nuair is rialachán nua nó athrú rialacháin a bhíonn i gceist  le ceann nó níos mó de na roghanna sin agus éascaíonn sí  breithniú gníomhach ar mhalairt ar rialachán nó foirmeacha rialacháin níos éadroime.

Tá níos mó eolais faoi RIAnna are fáil ag www.betterregulation.ie

Tá na RIAnna seo a leanas curtha ar fáíl ag an Roinn seo.

BillíATR
An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009RIAnna An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009
  
ActannaATR
An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007RIAnna An tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2007