Séanadh Ríomhphost Roinn an Taoisigh

 

**********************************************************************

Tá Roinn an Taoisigh meáite ar seirbhís phroifisiúnta, éifeachtach agus chúirtéiseach a sholáthar dár gcustaiméirí go léir. Amharc ar an Chairt do Chustaiméirí anseo.

Is le haghaidh an duine nó an aonáin ar seoladh dó/di an t-eolas a seachadadh, agus d'fhéadadh ábhar faoi rún agus/nó ábhar faoi phribhléid a bheith istigh leis. Tá cosc ar aon athbhreithniú, athsheachadadh, scaipeadh faisnéise nó aon úsáid eile den eolas seo ag aon aonáin eile seachas an faighteoir beartaithe, ná aon ghníomh a thógáil i dtuilleamaí an eolais seo. Má fuair tú seo de bharr earráide, téigh i dteagmháil leis an seoltóir agus scríos an t-ábhar ó do ríomhaire le do thoil. Is é polasaí Roinn an Taoisigh cosc a chur ar ábhar maslach a sheoladh, agus más rud é go gceapann tú go bhfuil an t-ábhar istigh leis an teachtaireacht seo maslach ba cheart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir ar an bpointe agus le itu@taoiseach.gov.ie freisin.

**********************************************************************