Coimisiún Fennelly

 

Fennelly header Irish

Comhlacht reachtúil neamhspleách é Coimisiún Fennelly a bunaíodh faoin Acht um Choimisiúin Imscrúdaithe, 2004 agus ba cheart aon fhiosrúcháin i dtaca lena chuid oibre a chur faoi bhráid an Choimisiúin féin.  Glaoigh ar 01 662 9151 nó seol ríomhphost chuig info@fennellycommission.ie

Is iad na príomh-shaincheisteanna atá le himscrúdú:

  • oibriú córas taifeadta gutháin a oibriú, chun glaonna ar an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála, seachas glaonna ar 999, a chur i dtaifead, a rinneadh ag líon mór Stáisiúin Ghardaí i gcaitheamh go leor blianta,
  • impleachtaí sonracha na téipeála le himscrúdú an Gharda Síochána ar bhás an Uasail Sophie Toscan Du Plantier i gContae Chorcaí i Nollaig 1996, agus saincheisteanna gaolmhara,
  • agus conas a dhéileáil na húdaráis fhreagracha leis na saincheisteanna seo - an tsraith imeachtaí a fhad le scor Iar-Choimisinéir an Gharda Síochána i Márta 2014. Tugtar cuntas ar na téarmaí tagartha iomlána anseo.

Déan teagmháil le Coimisiún Fennelly

An Chéad Urlár, Teach Fhaiche Stiabhna, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2.

Guthán: 01 662 9151

Ríomhphost: info@fennellycommission.ie