An Chruit

 

An%20ChruitSainchomhartha den Stát sa tír seo agus thar lear atá sa Chruit. Baineann Ranna agus Oifigí Rialtais úsáid aisti i gcónaí. Bhíodh an chruit le feiceáil ar gach bonn airgid de chuid na hÉireann agus tá an chruit fós le feiceáil ar bhoinn Euro ó tugadh isteach iad ag tús 2002.

Tá an chruit greanta ar shéala oifige an Uachtaráin agus ar bhrat Uachtarán na hÉireann chomh maith, arb é atá ann ná cruit órga le sreanga airgid ar dhath gorm (gormghlas).

Tá dearadh na cruite bunaithe ar chruit Bhriain Bhoramha ón gceathrú haois déag atá caomhnaithe i Músaem Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.