BaileEolas StairiúilComóradh Stáit

Comóradh an Stáit

 

Tá an Rialtas tiomanta urraim a thabhairt don uile thraidisiún a bhaineann leis an oileán seo.  Aithníonn sé gur gá tuiscint níos fearr a fháil ar an méid atá i bpáirt againn lena chéile ó thaobh na staire de chun tuiscint níos fearr a fháil ar a chéile agus maireachtáil lena chéile san aimsir amach anseo, dá éagsúlaí an stair sin.

 

Comóradh 101 bliain Éirí Amach na Cásca, 1916, Domhnach Cásca, an 16ú Aibreán 2017

 

Bhí searmanas chun 101 Bliain Éirí Amach na Cásca 1916 a chomóradh taobh amuigh d'Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath ag an meán lae.

 

Ba iad an tUachtarán Michael D. Higgins, an Taoiseach, Enda Kenny, T.D., agus an tAire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le Cosaint, Paul Kehoe, T.D., a bhí i gceannas an Chomórtha.

Ghlac Pearsanra d'Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear banna práis, banna píob agus ionadaithe de chuid an Airm, an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh, páirt sa Searmanas, ar cuireadh deireadh leis nuair a d'eitil an tAerchór os cionn a raibh i láthair.

 

Íslíodh Bratach na hÉireann agus léigh Oifigeach de chuid Óglaigh na hÉireann an Forógra os ard.  Leag an tUachtarán fleasc i gcuimhne orthu siúd a fuair bás i 1916. Nóiméad ciúnais a lean an méid sin.

 

Bhí an searmanas oscailte don phobal.

 

Comóradh 1916 ar Chnoc an Arbhair 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Roinn Cosanta, atá freagrach as an imeacht seo a eagrú.

 

Lá Náisiúnta Comórtha 

 

Is éard atá i Searmanas an Lae Náisiúnta Cuimhneacháin ná seirbhís ilchreidmheach ina bhfuil gnéithe míleata agus paidreacha, chun comóradh a dhéanamh ar gach Éireannach, idir fhir agus mhná, a bhásaigh i gcogaí san am atá caite nó le linn dóibh a bheith ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe.  Tionóltar é gach bliain san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath ar an Domhnach is gaire don 11ú Iúil, an dáta ar síníodh an Sos Cogaidh Angla-Éireannach sa bhliain 1921. 

 

Le linn an tsearmanais, leagann an tUachtarán fleasc thar ceann mhuintir na hÉireann. I measc na n-aíonna eile a fhaigheann cuireadh, bíonn comhaltaí an Rialtais, an Chomhairle Stáit, Ionadaithe tofa, an Cór Taidhleoireachta, na Breithiúna, gaolta na ndaoine a throid i 1916, agus líon ard Eagraíochtaí Iarshaighdiúirí.

 

Bíonn fáilte roimh an bpobal ag an searmanas, a thionóltar faoin aer. 

 

Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Baile an Gharraí, Co. Thiobraid Árann, – an 30ú Meán Fómhair 2017

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, atá freagrach as an imeacht seo a eagrú.

 

Ceiliúradh Comórtha Céad Bliain - 2016

 

Seoladh Clár an Stáit do 2016 i mí Aibreáin 2015. Is éard a bhí in Éire 2016 tionscnamh uaillmhianach fadréimseach comórtha náisiúnta, inar cuimsíodh seacht snáithe clár ar leith agus clár fairsing imeachtaí ag gach ceann acu: Searmanais Stáit, Machnamh Staire, An Teanga Bheo, An tAos Óg agus an tSamhlaíocht, Léiriú Cultúir, Rannpháirtíocht Phobail agus Diaspóra an Domhain.

 

Ceangailte tá liosta na n-imeachtaí Comórtha Stáit a bhí ann le linn 2016.  Chomh maith leis na hócáidí Searmanais Stáit, tionóladh clár imeachtaí i ngach Contae chun céad bliain an Éirí Amach a chomóradh.

Related Files: