BaileEolas StairiúilComóradh Stáit

Comóradh an Stáit

 

Tá an Rialtas tiomanta urraim a thabhairt don uile thraidisiún a bhaineann leis an oileán seo.  Aithníonn sé gur gá tuiscint níos fearr a fháil ar an méid atá i bpáirt againn lena chéile ó thaobh na staire de chun tuiscint níos fearr a fháil ar a chéile agus maireachtáil lena chéile san aimsir amach anseo, dá éagsúlaí an stair sin.

 

Comóradh Éirí Amach na Cásca, 1916, Domhnach Cásca, 1 Aibreán 2018
 

Chuile bhliain Domhnach Cásca reáchtáiltear searmanas taobh amuigh d'Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath chun comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach na Cásca 1916.

Is iad an tUachtarán Michael D. Higgins, an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., agus an tAire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le Cosaint, Paul Kehoe, T.D., a bhíonn ar cheann an tsearmanais.

Glacann Pearsanra Óglaigh na hÉireann, an banna práis, banna píob agus ionadaithe de chuid an Airm, an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh ina measc, páirt sa Searmanas a thugtar chun críche le taispeántas ón Aerchór os cionn a mbíonn i láthair.

Ag meán lae, íslítear Bratach na hÉireann agus léann Oifigeach de chuid Óglaigh na hÉireann an Forógra. Leagann an tUachtarán fleasc i gcuimhne orthusan a bhásaigh i 1916 agus bíonn nóiméad ciúnais ann ina dhiaidh sin.

Cuirtear fáilte roimh an bpobal chuig an searmanas.

Comóradh 1916 ar Chnoc an Arbhair, 9 Bealtaine 2018

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Roinn Cosanta, atá freagrach as an imeacht seo a eagrú.

Comóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, 12 Bealtaine 2018

 
Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Roinn An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, atá freagrach as an imeacht seo a eagrú.
 

Lá Náisiúnta Comórtha, Dhún Uí Choileáin, 8 Iúil 2018

 
Is éard atá i Searmanas an Lae Náisiúnta Cuimhneacháin ná seirbhís ilchreidmheach ina bhfuil gnéithe míleata agus paidreacha, chun comóradh a dhéanamh ar gach Éireannach, idir fhir agus mhná, a bhásaigh i gcogaí san am atá caite nó le linn dóibh a bheith ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe.  Tionóltar é gach bliain san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath ar an Domhnach is gaire don 11ú Iúil, an dáta ar síníodh an Sos Cogaidh Angla-Éireannach sa bhliain 1921. I nDún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Cé Árann, Baile Átha Cliath 7 a bheidh an searmanas ar siúl i mbliana.
 
Le linn an tsearmanais, leagann an tUachtarán fleasc thar ceann mhuintir na hÉireann. I measc na n-aíonna eile a fhaigheann cuireadh, bíonn comhaltaí an Rialtais, an Chomhairle Stáit, Ionadaithe tofa, an Cór Taidhleoireachta, na Breithiúna, gaolta na ndaoine a throid i 1916, agus líon ard Eagraíochtaí Iarshaighdiúirí.
 
Bíonn fáilte roimh an bpobal ag an searmanas, a thionóltar faoin aer. 

 
Ceiliúradh Comórtha Céad Bliain - 2016
 

Seoladh Clár an Stáit do 2016 i mí Aibreáin 2015. Is éard a bhí in Éire 2016 tionscnamh uaillmhianach fadréimseach comórtha náisiúnta, inar cuimsíodh seacht snáithe clár ar leith agus clár fairsing imeachtaí ag gach ceann acu: Searmanais Stáit, Machnamh Staire, An Teanga Bheo, An tAos Óg agus an tSamhlaíocht, Léiriú Cultúir, Rannpháirtíocht Phobail agus Diaspóra an Domhain.
 
Ceangailte tá liosta na n-imeachtaí Comórtha Stáit a bhí ann le linn 2016.  Chomh maith leis na hócáidí Searmanais Stáit, tionóladh clár imeachtaí i ngach Contae chun céad bliain an Éirí Amach a chomóradh.

Related Files: