BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Clár Comhaontaithe Rialtais Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn - 2008

 

Teastóidh Adobe Acrobat Reader uait ionas go mbeidh tú in ann rochtain a dhéanamh ar dhoiciméid PDF agus is féidir leat sin a íoslódáil anseo saor in aisce.

Roinn An Taoiseach


An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí


An Roinn Airgeadais


An Roinn Sláinte Agus Leanaí


An Roinn Cumarsaide, Fuinnimh Agus Acmhainni Nadurtha


An Roinn Gnóthaí Eachtracha


An Roinn Ealaíon, Spóirt Agus Turasóireachta


An Roinn Fiontar, Trádála Agus Fostaíochta


An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh


An Roinn Iompair


An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta


An Roinn Talmhaíochta Agus Bia


An Roinn Oideachais Agus Eolaíochta


An Roinn Oideachais Agus Eolaíochta Ráiteas ar dul chun cinn de Chlár Comhaontaithe don Rialtas 2007-2012 (PDF file)


An Roinn Oideachais Agus Eolaíochta Ráiteas ar dul chun cinn de Chlár Comhaontaithe don Rialtas 2007-2012 (RTF file)


An Roinn Cosanta


An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil