BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Comhaontú Ar Thángthas Air Sna Caibidlí Ilpháirtí

 

10 Aibreán 1998

CLÁR AN ÁBHAIR

1. Dearbhú Tacaíochta

2. Saincheisteanna Bunreachtúla

Iarscríbhinn A: Dréachtchlásail/Dréachtsceidil atá le Corprú i Reachtaíocht na Breataine

Iarscríbhinn B: Dréachtreachtaíocht Rialtas na hÉireann

3. Sraith a hAon:

Institiúidí Daonlathacha i dTuaisceart Éireann

4. Sraith a Dó:

Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas

5. Sraith a Trí:

Comhairle na Breataine-na hÉireann

Comhdháil Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann

6. Cearta, Coimircí agus Comhionannas Deiseanna

Cearta Daonna

Reachtaíocht na Ríochta Aontaithe

Institiúidí Nua i dTuaisceart Éireann

Bearta inchomparáide ag Rialtas na hÉireann

Comhchoiste

Athmhuintearas agus Íospartaigh an Fhoréigin

Saincheisteanna Eacnamaíochta, Sóisialta agus Cultúir

7. Díchoimisiúnú

8. Slándáil

9. Póilíniú agus Ceartas

Iarscríbhinn A:  Coimisiún um Póilíniú do Thuaisceart Éireann 

Iarscríbhinn B:  Athbhreithniú ar an gCóras Ceartais Choiriúil

10. Príosúnaigh

11. Bailíocht a Thabhairt, Forfheidhmiú agus Athbhreithniú

Bailíocht a Thabhairt agus Forfheidhmiú

Nósanna Imeachta maidir le hAthbhreithniú i ndiaidh Forfheidhmiú

IARSCRÍBHINN: Comhaontú idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus Rialtas na hÉireann