BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

An Fhoireann Thras-Ranna ar Struchtúr agus ar PPPanna Grúpa Oibre Teileachumarsáide

 

Bunaíodh An Grúpa Oibre mar fhoghrúpa den Fhoireann Thras-Ranna ar Infrastruchtúr agus PPPanna i Meán Fómhair 2001 agus ionadaíocht air as na Ranna agus na háisíneachtaí seo a leanas:  An Roinn Ealaíon Oidhreachta Gaeltachta agus Oileán, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta, An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil, An Roinn Airgeadais, Forfás, An Roinn Fiontair Phoiblí, Roinn an Taoisigh.