BaileFoilseacháinCartlann Foilseachán

Tuarscáil Bhliantúil Roinn an Taoisigh 2004

 

Teachtaireacht ón Taoiseach

Dúshlán suntasach do Bhallstát ar bith, beag nó mór, iad na héilimh a bhaineann le hUachtaránacht an AE, agus go n-é ireoidh go maith leis bhí eagrú  na Státseirbhíse uile riachtanach – mo Roinnse san áireamh – i rith 2004. I measc na rudaí maithe a tháinig chun cinn le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE bhí comhaontú ar Bhunreacht na hEorpa, nuashealbhúchán foirmiúil deich mballstát nua, iarrachtaí geilleagar na hEorpa agus caidreamh seachtrach an AE a athbheochan, go háirithe caidreamh trasatlantach a láidriú – rudaí nach dtarlódh gan comhiarracht idir na páirtithe uile a bhí i gceist.

D’oibrigh foireann mo Roinnse go dlúth le páirtithe leasmhara eile i rith 2004 d’fhonn ár gcuspóirí a bhaint amach. Tá cur síos ar na cuspóirí sin le fáil sa dara tuarascáil seo ar dhul chun cinn, maidir leis na príomhthosaíochtaí atá le fáil inár Ráiteas Straitéise 2003-2005. Ina measc seo tá seoladh an chéad chóras Chomh-Aireachta Leictreonaí (e-Cabinet) sa domhan; críochnú an Athbhreithnithe Lár Téarma den Dara Cuid de Dul Chun Cinn a Chothú; forbairtí um beartas eacnamaíoch agus sóisialta, go háirithe dul chun cinn ar shaincheisteanna a bhaineann le míchumas agus infrastruchtúr; agus na hiarrachtaí leanúnacha maidir leis an bPróiseas Síochána. Gan tiomantas leanúnach gach duine atá ag obair sa Roinn do thorthaí ar ardchaighdeán a chur ar fáil, ní bheadh na rudaí seo ar fad bainte amach againn.

Parthalán Ó hEachthairn, TD

An Taoiseach