BaileFoilseacháinFoilseacháin 2014

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

 

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, lena n-áirítear oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, an pobal, na meáin, an teicneolaíocht agus an eacnamaíocht. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á cur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Tá an tuarascáil is deireanaí ar an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis ag an Roinn seo ar fáil anseo.