BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Preas-Oifig an Rialtais

 

Taobh istigh de Roinn an Taoisigh, pléann Preasrúnaí an Rialtais agus Preasrúnaí Cúnta an Rialtais/Ceannaire an GIS le tuairisceoirí polaitiúla agus le tuairisceoirí eile maidir le polasaithe an Rialtais. Tugann Preasrúnaí an Rialtais comhairle don Taoiseach faoi chaidreamh leis nuachtáin, agus feidhmíonn sé mar urlabhraí thar ceann an Taoisigh agus an Rialtais. Tugann an Preas-Oifig tacaíocht don Phreasrúnaí agus do Cheannaire an GIS agus iad ag comheagrú caidreamh idir na nuachtáin agus Ranna Rialtas, agus ina measc tá Oifigeach Idirlíne a oibríonn le tacaíocht leictreonach na meáin agus le seirbhisí eolais.

Uimhreacha Teagmhála agus seoladh ríomhphoist an Phreas-Oifig.


Preasrúnaí an Rialtais


Feargal Purséal

Teil +353-1-619-4098 Facs+353-1-676-3302
Seoladh ríomhphost   Press.Office@taoiseach.gov.ie

 

Leas-Preasrúnaí an Rialtais


Derek McDowell

Teil +353-1-619-4098 Facs+353-1-676-3302
Seoladh ríomhphost   cathy.madden@taoiseach.gov.ie

 

An Preas-Oifig


Michael Moran  Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Tom McLoughlin Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Jacky Bryan  Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Geraldine Butler Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Andrew Payne Teil +353-1-6194033 Facs+353-1-676-3302

Seoladh ríomhphost  Press.Office@taoiseach.gov.ie

 


Preas-Oifigigh agus Oifigigh Eolais na Ranna Rialtais.


Is líonra í Seirbhís Eolais an Rialtais (GIS) de gach oifig eolais sna Ranna eile.  Cuireann na hoifigigh seo seirbhís eolais cuimsitheach ar fáil do na nuachtáin náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus don phobal, maidir le feidhmeanna agus seirbhisí a Ranna. Pléann an oifig féin le fíosrúcháin faoi na feidhmeanna agus na seirbhisí seo. Is féidir teacht ar uimhreacha teileafón na Ranna seo i Leathnaigh Uainí na n-eolaithe Teileafón Náisiúnta

Is minic a fhaigheann an GIS fiosrúcháin faoi gnéithe áirithe de shaol na hÉireann, mar shampla, stair ghinearálta, mar a oibríonn an Rialtas, eacnamaíocht, srl. Tá súil againn go mbeidh an nasc seo áisiúil.