BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Clár Reachtaíochta nua á fhógairt ag an bPríomh-Aoire don Seisiún Dála atá le teacht, Dé Máirt an 23 Meán Fómhair 2008

 

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais, Pádraig Ó Ciardha, T.D. an Clár Reachtaíochta inniu don seisiún Dála atá amach romhainn agus a gcuirfear tús leis amárach.

Dúirt an tAire Ó Ciardha gur cuireadh Clár Reachtaíochta i dtoll a chéile i gcomhar le gach Roinn Rialtais, agus go bhfuil an clár uathúil agus gur clár é ar féidir é a bhaint amach. Chas sé le hoifigigh sinsearacha as gach Roinn roinnt uaireanta i rith an tSamhraidh agus tá an Clár seo comhaontaithe aige lena chomhghleacaithe sa Rialtas.

I measc na mbillí a fhoilseofar le linn na tréimhse sin tá:

    An Bille um Rialáil Gníomhaireachta Fostaíochta

    An Bille um Fhorbairt Tionscail

    An Bille Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha)

    An Bille um Munisin Mhídhaonnachtúla

    An Bille Uchtála

    An Bille um Scéim Tacaíochta Tithe Banaltrais

    An Bille um Cheartas Coiriúil(Sampláil agus Fianaise Dhlí-Eolaíochta)

    An Bille um Dhíol Alcóil 

(Níl teidil na mBillí seo aistrithe go hoifigiúil)

Dúirt sé go leanfaidh an Rialtas ar aghaidh sna míonna seo chugainn le dul chun cinn a dhéanamh reachtaíocht a thabhairt ar aghaidh atá dírithe ar ár sochaí a fheabhsú agus ar ár ngeilleagar a neartú.

Dúirt sé freisin go bhfuil sé ag tnúth a bheith ag obair le Teachtaí Dála an Rialtais agus an Fhreasúra sa seisiún Dála chun fíordhul chun cinn a dhéanamh maidir le dlíthe nua a thabhairt isteach agus a achtú a bheidh lárnach do thodhchaí na hÉireann.

CRÍOCH.