BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Casann an Taoiseach le Grúpa Stiúrtha nua um Shaoránacht Ghníomhach

 

Chas an Taoiseach, Brian Ó Comhain, le baill nua an Ghrúpa Stiúrtha um Shaoránacht Ghníomhach inniu agus rinne sé achainí orthu cabhrú leis an Rialtas agus le muintir na hÉireann go léir an rannpháirtíocht phobail atá riachtanach a chur i bhfeidhm sa phobal.

Luaigh an Taoiseach gur chuir sé béim ina chéad aitheasc mar Thaoiseach, i mí na Bealtaine seo caite, ar chomh tábhachtach is atá sé go gcuirfimisne, mar náisiún, béim ar an bpobal agus go dtabharfaimis aird níos mó ar leas an phobail i gcoitinne seachas a bheith ag faire amach dár leasa pearsanta féin i gcónaí. Dúirt sé freisin nach raibh aon amhras air ach go mbeadh ról lárnach ag an nGrúpa seo agus na spriocanna sin á mbaint amach.  

Dúirt an tAire Stáit Pat Carey go gcinnteofar, le hobair an Ghrúptha Stiúrtha um Shaoránacht Ghníomhach, go mbeidh pobail bhríomhara in Éirinn inniu agus amach anseo.Ar an lá stairiúil seo, mheabhraigh an tAire, agus é ag tagairt do Bharack Obama, go raibh sé ag súil go gcuideoidh an grúpa seo linn ‘éilimh an phobail’ a shásamh.

Ina dhiaidh sin, dúirt Mary Davis, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha nua, go raibh sé deacair go leor saoránacht ghníomhach a mheas.  Dá bhféadfaimís, mar sin féin, mar ghrúpa, é a bhaint amach go mbeadh gach earnáil níos rannpháirtí trí roinnt tionscnamh fiúntach a chuirfeadh leis an méid atá á dhéanamh ag an Stát agus ag a chuid gníomhaireachtaí, bheadh an t-uafás déanta againn.

CRÍOCH.

Nóta d’Eagarthóirí

Seo a leanas comhaltaí an Ghrúpa Stiúrtha um Shaoránacht Ghníomhach:

Mary Davis Uasal, Cluichí Oilimpeacha Speisialta na hEorpa agus na hEoráise (Cathaoirleach)

Dermot McCarthy, Roinn an Taoisigh

Gerry Kearney, An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Mary Cunningham, Comhairle Náisiúnta na nÓg

An tSr. Bernadette MacMahon, Vincentian Partnership for Social Justice

Mary Nally, The Third Age Foundation

Colin McCrea, Atlantic Philanthropies

Joyce O’Connor, Gníomhaireacht Fhorbartha an Mhoil Dhigitigh (Digital Hub Development Agency)

Conor Harrison, Comhordaitheoir Náisiúnta CSPE, An tAonad Forbartha Curaclaim

Karin Dubsky, Coastwatch Ireland

Maurice Coughlan, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

Ní féidir le Tony Kennedy (Co-operation Ireland) ná le Páraic Duffy (CLG) a bheith i láthair ag an gcruinniú tionscnaimh.

5 Samhain 2008