BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Cruinniú an Taoisigh leis an Seanadóir Patrick Leahy agus leis an Iar-Fheisire Bruce Morrison, an 10 Samhain 2008

 

Bhí cruinnithe ag an Taoiseach le beirt phríomhcheannaire polaitíochta de chuid na Stát Aonaithe inniu – an Seanadóir Patrick Leahy as Vermont agus an tIar-Fheisire Bruce Morrison.

Bhí na pléití dírithe ar an gcor eacnamaíochta idirnáisiúnta, ar na hionchais maidir le hathchóiriú i dtaobh inimirce sna Stáit Aontaithe agus ar chaidreamh idir na Stáit Aontaithe agus Éire amach anseo, tráth a bhfuil an tUachtarán Tofa Obama á ullmhú féin chun oifig a ghlacadh i mí Eanáir seo chugainn.

Thug an Taoiseach léargas ar straitéis an Rialtais maidir le déileáil leis an gcor eacnamaíochta atá ann i láthair na huaire agus chuir sé béim ar an ngá atá le dul i mbun gnímh ag leibhéal domhanda agus ag leibhéal náisiúnta.

Thagair sé freisin don athbhreithniú ar an gcaidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe, athbhreithniú a thionscain sé le linn a chéad chuairte chun na Stát Aontaithe mar Thaoiseach, i mí Iúil na bliana anuraidh, agus a mheasann sé a bheith mar phríomhghné do chaidreamh níos daingne a fhorbairt leis na Stáit Aontaithe faoi riar Obama.  Chuir sé béim ar an ngá atá ann an caidreamh a thabhairt céim eile chun cinn ar bhonn taithí agus comhpháirtíochta agus iad ag obair as lámha a chéile.

Léirigh an Seanadóir Leahy agus an Feisire Morrison a dtuairimí maidir leis na tosaíochtaí is dócha a bheidh ag an Uachtarán Tofa Obama agus thairg siad a gcomhairle agus a dtacaíocht don Taoiseach agus don Rialtas.

Thapaigh an Taoiseach an deis buíochas a ghabháil leis an Amabasadóir Thomas Foley as an obair a rinne sé, le fonn agus le héifeacht, agus é ag feidhmiú mar Ambasadóir na Stát Aontaithe chun na hÉireann, agus é ag teacht go deireadh a théarma san oifig sin.

Nóta d’Eagarthóirí

Áirítear an Seanadóir Leahy ar dhuine de phríomhpholaiteoirí Ghaeil-Mheiriceá agus tá sé ina bhall sinsearach den Pháirtí Daonlathach i Seanad na Stát Aontaithe.  Is é Cathaoirleach Choiste Breithiúnachta an tSeanaid é.  Bhí sé ar dhuine de na chéad cheannairí polaitíochta de chuid na Stát Aontaithe a thacaidh le hiarrthóireacht Bharack Obama chun na hUachtaránachta.

Is iar-Fheisire é Bruce Morrison, fear a rinne ionadaíocht ar Stát Connecticut.  Rinne sé a dhícheall i gcónaí ar son na hÉireann, thacaigh sé le Próiseas Síochána Thuaisceart Éireann agus thacaigh sé linn i ndáil le cúrsaí inimirce.