BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Tuairimí an Taoisigh maidir le cinneadh an Pháirtí Dhaonlathaigh deireadh a chur leis an bPáirtí.

 

Tá cinneadh an Pháirtí Dhaonlathaigh deireadh a chur leis an bPáirtí tugtha ar aird ag an Taoiseach agus glacann sé leis.

Dúirt an Taoiseach go ndearnadh dianmhachnamh ina leith sular thángthas ar chinneadh maidir leis an bPáirtí Daonlathach.

Dúirt sé go mba léir go raibh sé seo an-dian ar chomhaltaí an pháirtí ag gach leibhéal.  Bhí comhaltaí an Pháirtí Dhaonlathaigh an-dílis riamh don Pháirtí ó bunaíodh é sa bhliain 1985.

Dúirt sé go raibh an cinneadh daonlathach a tógadh inniu le cur i bhfeidhm agus go dtógfadh sé sin roinnt ama.

Dúirt an Taoiseach freisin go bhféadfadh gach comhalta den Pháirtí Daonlathach a bheith bródúil astu féin as an méid a bhí déanta acu don phróiseas daonlathach agus as an méid a bhí déanta ag an bPáirtí féin do gach rialtas a ndearna siad freastal dó i gcaitheamh na mblianta.Dúirt sé go mbíodh comhaltaí den Pháirtí Daonlathach a mbíodh sé féin ag obair i gcomhar leo tiomanta i gcónaí do bheartas comhaontaithe Rialtais a chur i bhfeidhm.

Thug sé le fios go raibh sé ag súil le tacaíocht ó chomhaltaí an Pháirtí Dhaonlathaigh de chuid an Oireachtais chun an clár Rialtais a chur i bhfeidhm mar a comhaontaíodh anuraidh.

Óna thaobhsan de, dúirt an Taoiseach gur mhaith leis a dheimhniú go raibh lánmhuinín aige as Mary Harney TD, an tAire Sláinte agus Leanaí, agus go raibh sé lánsásta tacú léi, agus gur ball den Rialtas í a bhfuil ardmheas uirthi agus a bhfuil taithí thar na bearta aici.

Críoch