BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ainmniúchán an Choimisinéara Eorpaigh

 

D’fhógair an Taoiseach Brian Cowen T.D. tráthnóna gurb í Máire Geoghegan-Quinn,  arb í comhalta na hÉireann faoi láthair í ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ainmniúchán an Rialtais  don cheapachán  ar an gcéad Choimisiún Eorpach eile.

‘Tá áthas orm  go bhfuil an Rialtas ag ainmniú Mháire Geoghegan-Quinn mar an chéad Choimisinéir eile d’Éirinn.  Bhí sí thar cionn  mar Chomhalta ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa le naoi mbliana  agus roimhe sin bhí sí ina hAire ar roinnt Ranna tábhachtacha  do Rialtas na hÉireann. Tá sí an-oiriúnach de bharr a cuid taithí  agus a cuid cáilíochtaí  le bheith ina Coimisinéir Eorpach’ a dúirt an Taoiseach. ‘Creidim go gcuideoidh sí go mór le hobair an Choimisiúin nua, obair lena mbainfidh an dúshlán maoirsiú a dhéanamh ar na hathruithe dearfacha a thiocfaidh as daingniú Chonradh Liospóin’ a dúirt sé freisin.

‘Tá meas mór ar Mháire Geoghegan –Quinn san Eoraip de bharr a róil i gCúirt Iniúchóirí na hEorpa agus tá eolas maith aici ar an gcaoi a n-oibríonn an tAontas Eorpach  lena n-áirítear go háirithe An Coimisiún Eorpach’  a deir an Taoiseach.

 

‘Chomh maith leis an ról a bhí aici le gairid mar chomhalta de Chúirt

Iniúchóirí na hEorpa tá taithí leathan ag Máire Geoghegan-Quinn mar

 

Aire agus bhain sí go leor amach i roinn Ranna Rialtais, ranna inar

 

chuidigh sí go mór le hathchóiriú a dhéanamh ar an reachtaíocht agus le

 

forbairt a dhéanamh ar chaidreamh na hÉireann leis an Eoraip’ a deir an

Taoiseach.

‘Agus muid ag teacht ar chinneadh thug an Rialtas ar aird an bhéim a chuir an tUachtarán Barroso  ar an tábhacht a bhaineann le comhdhéanamh cóimheáite a bheith ar Choláiste na gCoimisinéirí agus go háirithe an cóimheá inscne’ a dúirt sé. ‘Tá fhios agam gur cúnamh maith a bheidh i dtaithí, in obair chrua agus i ndúthracht Mháire do  Choimisiún nua an Uachtaráin Barraso, a dteastóidh mórcheannaireacht agus dúthracht uaidh agus muid ag tabhairt aghaidh ar ré nua ó thaobh leasuithe Chonradh Liospóin’ a dúirt an Taoiseach.

Rinne an Taoiseach comhghairdeachas freisin leis an gCoimisinéir Éireannach atá ag imeacht, Charlie McCreevey, agus ghlac buíochas leis as an gcúnamh mór a thug sé  le leasanna na hEorpa a chur chun cinn le linn a théarma in oifig.

17 Samhain, 2009