BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Fáiltíonn an Rialtas roimh fhoilsiú Thuarascáil an Fhóraim Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta ar Fheidhmiú an Phacáiste Chúram Baile

 

Seo í an chéad tuarascáil a foilsíodh faoi shainordú reatha an NESF ón Rialtas, sé sin, díriú go láidir ar thaithí na hÉireann ó thaobh fheidhmiú beartais.  Fáiltíonn an Rialtas roimh an mbéim ar thaithí sa réimse seo go háirithe i bhfianaise na ndúshlán atá roimh Éirinn maidir le pobal atá ag dul in aois.

Aithníonn an NESF gur timpeallacht fíor-nuálach agus fiontraíoch í Éire maidir le déanamh beartas le deich mbliana anuas.  Tugann sé ar aird go bhfuil dúshláin roimh Éirinn mar aon le go leor tíortha eile nuair atá beartas á n-aistriú isteach sa seachadadh seirbhíse is fearr.  Aithníonn an NESF go bhfuil an beartas sa réimse seo deartha go maith agus go bhfuil roinnt ráthúlachta bainte amach aige lena chur i bhfeidhm. Soláthraíonn an tuarascáil sraith moltaí a mholtar chun cur i bhfeidhm a fheabhsú sa todhchaí.

Thug an Rialtas ar aird go gcuirfeadh an tuarascáil seo leis an obair atá ar siúl sna Ranna, agus beidh tionchar aici ar éabhlóid leanúnach sheachadadh beartais agus seirbhíse sa phríomhréimse seo.

Críoch

28 Deireadh Fómhair 2009