BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Fáiltíonn an Rialtas roimh fhoilsiú Thuarascáil an Fhóraim Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta ar Litearthacht Leanaí agus Uilechuimsitheacht Shóisialta

 


Fáiltíonn an Rialtas roimh fhoilsiú Thuarascáil an Fhóraim Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialta ar Litearthacht Leanaí agus Uilechuimsitheacht Shóisialta: Saincheisteanna Feidhmithe

Tá an tuarascáil seo á fhoilsiú faoi shainordú reatha an NESF ón Rialtas, sé sin, díriú go láidir ar thaithí na hÉireann ó thaobh fheidhmiú beartais.  Fáiltíonn an Rialtas roimh an bhfócas ar thaithí sa réimse seo go háirithe leis an bpoitéinseal do mhíbhuntáiste ar feadh an tsaoil atá ann ag eascairt as drochscileanna litearthachta.

Aithníonn an NESF gur timpeallacht fíor-nuálach agus fiontraíoch í Éire maidir le déanamh beartas le deich mbliana anuas.  Tugann sé ar aird go bhfuil dúshláin roimh Éirinn mar aon le go leor tíortha eile nuair atá beartas á n-aistriú isteach sa seachadadh seirbhíse is fearr.  Aithníonn an NESF go bhfuil an beartas sa réimse seo deartha go maith agus go bhfuil roinnt ráthúlachta bainte amach aige lena chur i bhfeidhm. Soláthraíonn an tuarascáil sraith moltaí a mholtar chun cur i bhfeidhm a fheabhsú sa todhchaí.

Thug an Rialtas ar aird go gcuirfeadh an tuarascáil seo leis an obair atá ar siúl sna Ranna, agus beidh tionchar aici ar éabhlóid leanúnach sheachadadh beartais agus seirbhíse sa phríomhréimse seo.

Críoch  11 Samhain 2009