BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ráiteas ón g Comhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe (NIB) maidir le hAer Lingus

 

Bhreithnigh an Comhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe (NIB) na saincheisteanna casta atá á phlé faoi láthair ag an mbainistíocht agus ag aontais i gcomhthéacs tuilleamh athstruchtúraithe ag Aer Lingus. Tugann an Comhlacht ar aird go bhfuiltear ag leanúint ar aghaidh le díospóireachtaí agus go dtreiseoidh siad sin an tseachtain seo.

Chun poitéinseal an dul chun cinn atá déanta go dtí seo sna díospóireachtaí a uasmhéadú agus in iarracht na caibidlíochtaí a thabhairt chun críche go rathúil, áfach, molann an NIB do na páirtithe go mbainfidís leas as seirbhísí an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais do chainteanna éascaithe.

Creideann an NIB go gcaithfear réitigh ar na deacrachtaí atá ann faoi láthair a fháil go práinneach. Maidir leis sin, molann an Comhlacht chomh maith gur chóir idirchaidreamh leis an LRC tosú tráth nach déanaí ná Dé Luain, 23 Samhain, agus é a thabhairt chun críche chomh luath agus is féidir.    Déanfaidh a NIB athbhreithniú ar dhul chun cinn na saincheisteanna ar fad Dé Luain, 30 Samhain.

17 Samhain, 2009   CRÍOCH