BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ráiteas Rialtais 28.07.09

 

Is mian leis an Rialtas ceapachán de thriúr ar an bPainéal a fhógairt chun mheasúnú a dhéanamh ar na ráitis acmhainní a chuir pobail reiligiúnacha faoina bhráid tar éis fhoilsiú an Choimisiúin um Fhiosrúcháin faoi Mhí-Úsáid Leanaí – Tuarascáil Ryan. Tá an Painéal chun tuairisc a thabhairt don Rialtas maidir le dóthaineacht na ráiteas sin mar bhunús chun acmhainní na bPobal a mheas.  

Is iad comhaltaí an Phainéil ná an tUasal Frank Daly (Cathaoirleach), iar-Chathaoirleach ar na Coimisinéirí Ioncaim; Catherine Treacy Uasal, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Clárúcháin Maoine; agus an tUasal John Donnelly, iar-Chathaoirleach Deloitte & Touche, Cuntasóirí Cairte.

Léirigh an Rialtas fad agus a bheidh an Painéal ag déanamh a chuid oibre, táthar ag súil go mbeidh na pobail ag obair chun tairiscint ranníocaíochta shuntasach a tháirgeadh mar chúiteamh ar ar fhuiling leanaí in institiúidí cónaitheacha.

Críoch

28 Iúil 2009