BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ráiteas an Taoisigh tar éis bhás Dermot Nally

 

Ráiteas an Taoisigh tar éis bhás Dermot Nally

Is inniu a fuair mé amach le dobhrón faoi bhás Dermot Nally, seirbhíseach poiblí aitheanta a chaith blianta fada mar Rúnaí an Rialtais.  

Beidh cuimhne go háirithe ar an Uasal Nally as a rannpháirteacht thar na mblianta maidir le Tuaisceart Éireann. Bhí príomhról aige i Sunningdale agus i bhforbairt an Chomhaontaithe Angla-Éireannach, agus lean sé de bheith páirteach i ndiaidh dó scor i mí na Nollag 1992.

Chomh maith leis sin bhí sé ina cheannródaí agus ina thacadóir díograiseach ar bhallraíocht na hÉireann san AE, é ag freastal ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí ó haontachas na hÉireann go dtí go ndeachaigh sé ar scor.

Beidh tionchar ag bás an Uasal Nally ar gach duine ar oibrigh sé leo thar na mblianta. Bhí an-mheas ag Taoisigh, Airí agus comhghleacaithe oifigiúla araon ar a ghéire intinne agus ar a chomhairle ar shaincheistanna riaracháin agus rialtais.

Ba mhaith liom thar ceann an Rialtais bás Dermot a chásamh le bean, Joan, agus lena chlann.

Críoch

30 Nollaig 2009

 

Nóta chuig Eagarthóirí

Thosaigh Dermot Nally le hOifig na nOibreacha Poiblí in 1947. D’fhóin sé as Roinn Rialtais Áitiúil ó 1952 go dtí Eanáir 1973 nuair a thosaigh sé le Roinn an Taoisigh mar Rúnaí Cúnta. Ceapadh é mar Rúnaí an Rialtais in 1980 agus d’fhóin sé sa phost sin go dtí gur scor sé in 1992. Bhí sé mar Rúnaí Cúnta faoi Jack Lynch agus Liam Cosgrave, agus Rúnaí an Rialtais faoi Charles Haughey, Garrett Fitzgerald agus Albert Reynolds.