BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Lainseálann an Taoiseach an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030

 

Ag lainseáil na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 inniu, dúirt an Taoiseach ”Den chéad uair ó bunaíodh an Stát, tá plean cuimsitheach fadtéarmach againn don Ghaeilge. Tá sé i gceist ag an bplean seo líon na ndaoine a labhraíonn an Ghaeilge go laethúil a mhéadú ó 83,000 duine go 250,000 duine faoi cheann 20 bliain. Beidh obair mhór i gceist leis an méid sin a bhaint amach ach táim cinnte go n-éireoidh linn.”

Dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pádraig Ó Ciardha T.D., “Faoin bplean cuimsitheach náisiúnta seo, beidh cur chuige nua againn le cinntiú go bhfuil an Stát, na heagraíochtaí teanga agus an pobal ag obair as lámh a chéile ar mhaithe leis an nGaeilge.”

Thagair an Taoiseach d’athbheochan na Gaeilge le blianta beaga anuas agus é ag aithint ag an am céanna go maireann an teanga i staid leochaileach mar an phríomh-theanga phobail sa Ghaeltacht. Dúirt an Taoiseach “Má táimid chun stádas na Gaeltachta a chaomhnú sa Ghaeltacht agus cur le líon na gcainteoirí ar bhonn náisiúnta, teastaíonn cur chuige níos nua-aimseartha, straitéisí agus comhoibrí i dtaca le cur chun cinn agus caomhnú na teanga. Chomh maith leis sin, teastaíonn rannpháirtíocht feabhsaithe, ná mar a bhí againn san aimsir chaite, leis an bpobal. Tabharfaidh Straitéis 20 Bliain an Rialtais an chreatlach dúinn chun é sin a bhaint amach. Tabharfaidh sé deis dúinn freisin acmhainní a chur i dtreo réimse na pleanála teanga.”

Leag an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pádraig Ó Ciardha T.D., béim ar an leibhéal tacaíochta traspháirtí a bhí faighte ag an Straitéis san Oireachtas le linn a hullmhaithe. Thagair an tAire don bhfíric go ndeir níos mó ná 1.6 milliún duine go bhfuil cumas éigin acu sa Ghaeilge agus dúirt “Déanann an Straitéis iarracht dul i ngleic leis an mbearna idir cumas teanga agus úsáid teanga ar mhaithe le cinntiú go mairfidh an teanga agus go dtiocfaidh sí faoi bhláth.”

 

Chun eolas breise a fháil, déan teaghmháil le:

Oifig Eolais, An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta - – 01 6473130 /087 6979135 or eolas@pobail.ie

Guthán Oifig Phreas an Rialtais - 087 2531675 no press.office@taoiseach.gov.ie