BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

POIST A CHRUTHÚ AGUS AN GEILLEAGAR A CHUR AR A CHOSA ARÍS AR PHRÍOMH-THOSAÍOCHTAÍ AN RIALTAIS AN FÓMHAR SEO

 

15-09-11

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais, an tAire Paul Kehoe T.D., an Clár Reachtach do sheisiún Parlaiminte an Fhómhair inniu.

I ndiaidh an fhógra, dúirt an tAire Kehoe:

"Poist a chruthú agus an geilleagar a chur ar a chosa arís príomhthosaíochtaí an Rialtais. Ar an reachtaíocht sin atá riachtanach le téarnamh eacnamaíochta a bhaint amach atáthar ag díriú i gClár Reachtach an Fhómhair a fógraíodh inniu.  Mar chuid den chlár seo tá sé i gceist ag an Rialtas 30 Bille a fhoilsiú roimh dheireadh 2011.”

“Tá an Rialtas seo, i gcomórtas leis an Rialtas a bhí ann roimhe, diongbháilte aghaidh a thabhairt ar na dúshláin eacnamaíochta atá romhainn chomh maith leis na cinntí deacra a chaithfear a dhéanamh a dhéanamh agus a léiriú do mhuintir na hÉireann go bhfuilimid aontaithe ó thaobh cuspóra agus ceannaireachta.”

“Le linn théarma na Dála seo foilseoimid reachtaíocht le rialú a dhéanamh ar ghairm an dlí, le dul i ngleic le hathbhreithnithe cíosa faoi nach ndéantar ach cíos a ardú, le scéim barrántais creidmheasa do ghnónna a thabhairt isteach, le cur le dlí na hiomaíochta a fhorfheidhmiú, le scéim nua amháin pinsin a chur ar fáil d’iontrálaithe nua sa tseirbhís phoiblí, le creat rialaithe na gComhar Creidmheasa a láidriú agus le bun reachtach a chur faoi fhreagracht fioscach. Chomh maith leis sin cuirfidh an Rialtas a chéad bhuiséad faoi bhráid na Dála.”

        “Chomh maith le clár eacnamaíochta beidh tosaíocht á thabhairt ag an Rialtas freisin do reachtaíocht le:

        leanaí a chosaint,

        Coimisiún Comhionannais agus Cearta Daonna a bhunú,

        reachtaíocht leasa ainmhnithe a thabhairt cothrom le dáta,

        athchóiriú toghcháin a thabhairt isteach agus

        cur le sábháilteacht ar bhóithre

        “Sa Chlár Reachtach a foilsíodh inniu tá cothromaíocht idir riachtanais eacnamaíochta, gealltanais an Chláir Rialtais chomh maith le tiomantais AE/IMF. Cé gur téarnamh eacnamaíochta príomhfhócas an Rialtais chomh maith le poist a chruthú, beidh aghaidh á thabhairt freisin ar shaincheisteanna ríthábhachtacha eile nach mbaineann leis an ngeilleagar ar nós cosaint leanaí.”

Críoch.

Click here to read the full Legislative Programme