BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ráiteas ó Rialtas na hÉireann ar fhreagra an tSuí Naofa maidir le tuarascáil an Choimisiúin Imscrúdaithe ar Dheoise Chaitliceach Chluana

 

8 Meán Fómhair 2011

Gabhann Rialtas na hÉireann buíochas leis an Suí Naofa maidir leis an bhfreagra a thug sé an 3 Meán Fómhair maidir le Tuarascáil an Choimisiúin Imscrúdaithe ar Dheoise Chaitliceach Chluana (Tuarascáil Chluana) agus na huiríll a rinne an Tánaiste i ndáil leis sin ag an chruinniú a bhí aige leis an Nuinteas Aspalda an 14 Iúil 2011.

Aithníonn an Rialtas agus chuir sé fáilte roimh an ráiteas a deir go bhfuil brón agus náire ar an Suí Naofa as an bhfulaingt uafásach a cuireadh ar íospartaigh na mí-úsáide agus ar a dteaghlaigh. Caithfear tús áite a thabhairt d’íospartaigh na mí-úsáide agus dá dteaghlaigh agus breithniú á dhéanamh againn.

I ndiaidh machnamh cúramach a dhéanamh ar Thuarascáil Chluana agus ar fhreagra an tSuí Naofa, tá Rialtas na hÉireann fós den tuairim gur chuir an méid a bhí sa litir rúnda a scríobh an tArdeaspag Storeo, Nuinteas Aspalda an trátha sin,chuig Easpaig na hÉireann in 1997, údar do roinnt comhaltaí den chléir gan comhoibriú go hiomlán le hudaráis shibhialta na hÉireann maidir le mí-úsáid mionaoiseach, cibé an raibh sé beartaithe sin a dhéanamh nó nach raibh. Is cúis mhór imní é sin do Rialtas na hÉireann.

Tugann Rialtas na hÉireann aird ar na tuairimí i bhfreagra an tSuí Naofa ar an díospóireacht pholaitiúil a tharla in Éirinn ar fhoilsiú Thuarascáil Chluana agus go háirithe na ráitis a rinne an Taoiseach agus ceannairí polatiúla eile. Caithfidh Rialtas na hÉireann a chur in iúl go dtugann na tuairimí a thug an Taoiseach agus ceannairí polaitiúla eile léiriú cruinn ar an bhfearg phoiblí a mhothaigh formhór mór mhuintir na hÉireann faoin tslí ar theip ar an Eaglais Chaitliceach in Éirinn agus ar an Suí Naofa déileáil ar bhealach dóthaineach le mí-úsáid ghnéis leanaí ag an gcléir agus leis na daoine a rinne na gníomhartha uafásacha sin.

Tá súil ag Rialtas na hÉireann, d’ainneoin na ndifríochtaí ollmhóra, go bhfuil ciall ceannaithe anois ó na teipeanna uafásacha a rinneadh san am a caitheadh.I ndáil leis sin, cuireann sé fáilte roimh an tiomantas a thug an Suí Naofa agus an méid a dúirt sé ag an deireadh go rachfaí i mbun comhrá fiúntach leis an Rialtas agus go gcomhoibreofaí leis. Trí fháilte a chur roimh an tiomantas seo, tá an Rialtas ag súil leis an gcomhoibriú is mó is féidir ón Suí Naofa, ón Eaglais Chaitliceach in Éirinn agus ó gach comhlacht ábhartha eile, le súil agus a chinntiú go mbeidh Éire ina sochaí a bheidh go hiomlán sábháilte do leanaí agus do mhionaoisigh, agus go mbeidh gach duine a bhfuil freagracht orthu as leas agus cúram leanaí sa tír seo go hiomlán faoi réir ag dlíthe agus ceanglais na hÉireann.

CRÍOCH