BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

An Taoiseach le Díriú ar Chomhoibriú Eacnamaíoch ag Cruinniú Mullaigh Chomhairle na Breataine-na hÉireann i Londain

 

20 Meitheamh 2011

Tá an Taoiseach, an tUas. Enda Kenny TD, ag taisteal go Londain inniu do chruinniú  le Comhairle na Breataine-na hÉireann i dTeach Lancaster.

Beidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh  agus Acmhainní Nádúrtha, an tUas. Pat Rabbitt , T.D., ina theannta.

Díreoidh an cruinniú go príomha ar an staid eacnamaíochta, agus beidh díospóireacht suntasach ar chur chuige uile-oileánda ar chúrsaí fuinnimh chomh maith.

Is é seo an chéad chruinniú den Chomhairle ó tháinig an Rialtas nua i bhfeidhm, agus ó tionóladh na toghcháin in Albain, sa Bhreatain Bheag agus i dTuaisceart Éireann le déanaí.

Beidh cainteanna déthaobhacha ar leithligh ag an Taoiseach le Leas-Phríomh-Aire na Breataine, Nick Clegg agus le Céad Aire na hAlban, Alex Salmond, chomh maith.

Freastalóidh Céad-Aire agus Leas-Chéad-Aire Thuaisceart Éireann, Peter Robinson agus Martin McGuinness, Céad-Aire na Breataine Bige, Carwyn Jones, agus ionadaithe ó Mhanainn agus ó Oileáin Mhuir nIocht ar an gcruinniú chomh maith.

CRÍOCH