BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

An Taoiseach le taisteal chuig Cruinniú Urghnách de Chomhairle na hEorpa agus chuig Cruinniú Neamhfhoirmiúil le Cinn Stáit agus de Rialtas Limistéar an Euro,11 Márta 2011

 

Tá an Taoiseach, an tUas. Enda Kenny T.D., sa Bhruiséil inniu le bheith rannpháirteach i gCruinniú Urghnách de Chomhairle na hEorpa agus i gCruinniú Neamhfhoirmiúil  de Chinn Stáit agus de Rialtas Limistéar an Euro. 

Ba é an tUachtarán Van Rompuy a thionóil an cruinniú urghnách chun cúrsaí sa Libia agus sa cheantar máguaird a phlé.  Is dócha go ndíreoidh na cainteanna ar an tslí is fearr a fhéadfaidh an tAonas Eorpach tacú le mórathrú daonlathach, le hathchóirithe a spreagadh agus slándáil agus rathúnas réigiúnach a chur chun cinn, agus dá bharr sin bunús láidir do chobhsaíocht sa Libia agus ar fud na Comharsanachta Theas go léir a chinntiú.

Pléifear an tslí le comhordú beartais eacnamaíochta níos láidre a fhorbairt i limistéar an euro ag an gCruinniú Neamhfhoirmiúil. Féachfar freisin ar an dul chun cinn ar ghnéithe eile de phacáiste cuimsitheach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin eacnamaíochta atá os comhair na hEorpa, atá le tabhairt chun críche ag cruinniú de Chomhairle na hEorpa an 24/25 Márta.

CRÍOCH