BaileNuachtCartlann Aitheasc agus Preaseisiúintí

Ráiteas ón Taoiseach faoi Ospidéal Ros Comáin

 

Dé Domhnaigh 10 Iúil 2011

{0>"During the course of a recorded radio interview yesterday, I stated that I had not made personal commitments regarding local services in advance of the general election.<}0{>»”Le linn agallaimh taifeadta ar an raidió inné dúirt mé nach ndearna mé aon tiomantas pearsanta maidir le seirbhísí áitiúla roimh an olltoghchán.

Go deimhin nuair a labhair mé  i Ros Comain le linn an fheachtais toghchánaíochta dúirt mé arís an méid a gheall Fine Gael go poiblí roimhe sin faoi sheirbhísí a choinneáil ag Ospidéal Ros Comáin, le linn dó a bheith ag labhairt i Ros Comáin i rith fheachtas an toghcháin.«<0}

Ó{0>»

«<0}

Ó shin chuir an rialaitheoir sláinte neamhspleách, HIQA in iúl nach bhfuil soláthar seirbhísí timpiste agus éigeandála ag ospidéal Ros Comáin agus ag ospidéil bheaga eile sábháilte.  Ní féidir leis an Rialtas gan aird a thabhairt ar an gcomhairle seo ó shaineolaithe agus dá bharr sin níl feidhm leis an ngné sin de ghealltanas Fhine Gael a thuilleadh”. Dúirt an Taoiseach go raibh aiféala air mar gheall ar an éiginnteacht a d’fhéadfadh eascairt ó na tuairimí a chuir sé in iúl an lá roimhe.  Dúirt sé nach raibh rún riamh aige daoine a chur amú maidir leis sin.

Dúirt sé go leanfadh an Rialtas lena chuid pleananna ó thaobh athchóiriú a dhéanamh ar an tseirbhís sláinte agus, trí sin a dhéanamh, go léireodh sé a ghealltanas i leith thodhchaí na n-ospidéal níos lú, ospidéal Ros Comáin san áireamh.

Críoch

10 Iúil 2011