BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Aighneachtaí Á Lorg Acht Na Dteangacha Oifigiúla 2003 Dréachtscéim Á Hullmhú Ag Roinn An Taoisigh

 

Tá sé i gceist ag Roinn an Taoisigh scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Roinn an Taoisigh ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

gaeilge@taoiseach.ie

Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha

Roinn an Taoiseach, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2  D02R583

Roimh 5.00 i.n. 11 Eanáir 2019

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí.