BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Appointments to the Circuit Court

 

Ag cruinniú an lae inné, an 19 Samhain 2014, d'ainmnigh an Rialtas an Breitheamh Eugene O’Kelly, Francis Comerford Uasal, BL, Karen Fergus Uasal, SC, Melanie Greally Uasal, BL, John Hannan Uasal, BL, Karen O’Connor Uasal, BL, agus Elma Sheahan Uasal, BL lena gceapadh ar an gCúirt Chuarda ag an Uachtarán. Tháinig na folúntais ar an gCúirt Chuarda chun cinn mar gheall ar an Onórach Matthew Deery, Breitheamh den Chúirt Chuarda dul ar scor an 30 Meán Fómhair 2014, ar an Onórach Alan Mahon, Breitheamh den Chúirt Chuarda a cheapadh ar an gCúirt Achomhairc an 29 Deireadh Fómhair 2014 agus cúigear Breithiúna den Chúirt Chuarda a cheapadh ar an Ard-Chúirt an 30 Deireadh Fómhair 2014.

Tá na bearta is gá déanta ag an Rialtas chun na hainmniúcháin a chur in iúl go foirmeálta don Uachtarán Higgins de réir an nós imeachta faoin mbunreacht.

Chomh maith leis sin, ar an 21 Deireadh Fómhair 2014, d'aontaigh an Rialtas i bprionsabail an tOnórach, an Breitheamh Margaret Heneghan a ainmniú lena ceapadh ag an Uachtarán ar an Ard-Chúirt an tráth a dtagann folúntas chun cinn ar na gCúirt sin nuair a théann an Breitheamh Daniel Herbert ar scor i mí na Samhna.  D'aontaigh an Rialtas i bprionsabail inniu an tUasal Gerard O’Brien, Aturnae a ainmniú lena cheapadh ar an gCúirt Chuarda ag an Uachtarán nuair a thagann folúntas chun cinn ar an gcúirt sin an tráth a gceaptar an Breitheamh Heneghan ar an Ard-Chúirt.