BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Beirt bhreithiúna nua don Chúirt Uachtarach

 

I ndiaidh reachtaíocht riachtanach a achtú an tseachtain seo chun beirt bhreithiúna nua a shannadh ar an gCúirt Uachtarach, tá comhaontaithe ag an Rialtas beirt bhreithiúna atá ag fónamh leis an Ard-Chúirt a ainmniú chun na poist sin a líonadh. Déanfar socruithe anois chun an Breitheamh Mary Laffoy Oinigh agus an Breitheamh Elizabeth Dunne Oinigh a ainmniú lena gceapadh chuig an gCúirt Uachtarach ag an Uachtarán.

Leis na poist nua sin is 10 an líon breithiúna a bheidh sa Chúirt Uachtarach anois, an Príomh-Bhreitheamh san áireamh. Moill ceithre bliana atá ann faoi láthair do chásanna a thagann os comhair na Cúirte Uachtaraí, is é sin, má lóisteálann duine achomharc leis an gCúirt Uachtarach inniu, ní éisteofar leis an gcás go dtí 2017. Bíonn moilleanna móra ag baint leis an gCúirt Achomhairc Choiriúil freisin. Le ceapachán na beirte breithiúna breise sin cabhrófar leis na tréimhsí feithimh a laghdú trí dheis a thabhairt do dhá rannán den Chúirt Uachtarach a bheith in ann suí go rialta agus trí shuíonna breise den Chúirt Achomhairc Choiriúil a éascú. Ba chóir a thabhairt ar aird go bhfuil suíonna socruithe ag an dá chúirt sin do mhí Mheán Fómhair na bliana seo. Tá sé beartaithe Cúirt Achomhairc tiomanta a bhunú freisin, a chuimseoidh an dlínse shibhialta agus an dlínse choiriúil, chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo. An 4 Deireadh Fómhair seo chugainn a thionólfar an Reifreann is gá chun na críche sin agus má rifear é, ceadófar don Chúirt Achomhairc a bhunú le linn 2014.