BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ceapacháin chuig an gCúirt Dúiche

 


Ag cruinniú Rialtais inniu, d’ainmnigh an Rialtas Marian O’Leary Uasal, Aturnae agus Gráinne O’Neill Uasal, Aturnae, lena gceapadh ag an Uachtarán chuig an gCúirt Dúiche.

Tá na folúntais ann mar gheall gur éirigh an Breitheamh Clare Leonard as a post sa Chúirt Dúiche an 14 Deireadh Fómhair 2013 agus gur aistríodh an Breitheamh Onórach Catherine Murphy go dtí an Chúirt Chuarda an 8 Nollaig 2013. 

Tá na céimeanna riachtanacha glactha ag an Rialtas leis an Uachtarán Ó hUigín a chur ar an eolas go foirmiúil faoi na hainmniúcháin de réir nós imeachta bunreachtúil.

15 Aibreán 2014