BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ceapacháin don Chúirt Dúiche

 

Ag a gcruinniú inniu, d’ainmnigh an Rialtas an tUasal Marie Keane, Aturnae agus an tUasal John King, Aturnae le haghaidh ceapacháin ag an Uachtarán don Chúirt Dúiche. 

Tagann na folúntais aníos tar éis gur tugadh ardú céime don Bhreitheamh Onórach, an Breitheamh Eugene O’Kelly an 27 Samhain 2014, agus tar éis go ndeachaigh an Breitheamh Éamon O’Brien ar scor an 24 Eanáir 2015. 

Ghlac an Rialtas leis na bearta riachtanacha chun comhairle fhoirmiúil a chur ar an Uachtarán Ó hUiginn i gcomhréir leis an nós imeachta bunreachtúil.