BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ceapacháin leis an gCúirt Uachtarach, an Ard-Chúirt agus an Chúirt Dúiche

 

Ceapacháin leis an gCúirt Uachtarach, an Ard-Chúirt agus an Chúirt Dúiche

Ag a gcruinniú inniu, d’ainmnigh an Rialtas Breitheamh seirbheála na hArd-Chúirte, an Breitheamh Onórach Iseult O’Malley, le haghaidh ceapacháin ag Uachtarán leis an gCúirt Uachtarach. D’eascair an folúntas tar éis go ndeachaigh an Breitheamh Onórach John Murray ar scor ón gCúirt Uachtarach le déanaí. Ina theannta sin, chomhaontaigh an Rialtas, i bprionsabal, inniu chun an tUasal Richard Humphreys (Abhcóide Sinsearach) agus an tUasal Tony O’Connor (Abhcóide Sinsearach) a ainmniú le haghaidh ceapacháin ag an Uachtarán leis an Ard-Chúirt chun na folúntais a líonadh a d’eascair tar éis go rachaidh an Breitheamh Onórach Carroll Moran ar scor i Lúnasa 2015 agus an post a líonadh a d’eascair ó cheapadh an Bhreithimh Onóraigh Mary Ellen Ring, a bhfuil coinne leis, mar Chathaoirleach Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (COGS). Sa mhullach air sin, d’ainmnigh an Rialtas an tUasal Miriam A. Walsh, Aturnae agus an tUasal John F. Brennan (Céim Abhcóide) le haghaidh ceapacháin ag an Uachtarán leis an gCúirt Dúiche chun folúntais a líonadh a d’eascair tar éis go ndeachaigh an Breitheamh Seán MacBride ar scor agus tar éis gur aistríodh an Breitheamh Sinéad Ní Chúlacháin chuig an gCúirt Chuarda. Anuas air sin, chomhaontaigh an Rialtas, i bprionsabal, inniu chun an tUasal John Cheatle (Céim Abhcóide) a ainmniú chun an folúntas a líonadh a eascróidh sa Chúirt Dúiche ar feitheamh scor an Breithimh Mary Collins. Ghlac an Rialtas leis na bearta riachtanacha chun comhairle fhoirmiúil a chur ar an Uachtarán Ó hUiginn maidir leis na hainmniúcháin i gcomhréir leis an nós imeachta bunreachtúil.