BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ceapann an Rialtas Breitheamh na hArd-Chúirte, Brian Cregan, chun teacht in ionad an Bhreithimh Daniel O’Keeffe mar Chathaoirleach an Choimisiún Imscrúdúcháin ar idirbhearta áirithe faoinar thug an IBRC

 

Cheap an Rialtas inniu an Breitheamh Brian Cregan, ar Breitheamh san Ard-Chúirt é faoi láthair, chun teacht in ionad an Bhreithimh Daniel O’Keeffe mar Chathaoirleach an Choimisiún Imscrúdúcháin ar idirbhearta áirithe faoinar thug an IBRC.

Chuir an Breitheamh Onórach O’Keeffe an Rialtas ar an eolas nach féidir leis leanúint chun gníomhú mar Chathaoirleach an Choimisiúin ar chúiseanna pearsanta.

Beidh an obair faoinar thug an Breitheamh Onórach O’Keeffe ar fáil ag an mBreitheamh Onórach Cregan. Áirítear leis seo cóiríocht oiriúnach a shainaithint agus foireann dlí agus seirbhísí cúnta a fhostú.

Níl athrú tagtha ar an amscála chun tuarascáil deiridh an Choimisiúin a sheoladh ar aghaidh, i.e. tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2015.