BaileNuachtPreaseisúntaí an Rialtais

Ceapann an Rialtas Dara Ard-Rúnaí nua i Roinn an Taoisigh

 

Tá an tUasal John Callinan ceaptha ag an Rialtas chuig post an Dara Ard-Rúnaí i Roinn an Taoisigh.

Beidh an tUasal Callinan i gceannas ar rannóg comhtháite nua laistigh den Roinn agus é freagrach as tacú leis an Taoiseach ina chuid oibre maidir le gnóthaí AE, Thuaisceart Éireann, na Breataine-na hÉireann agus Idirnáisiúnta.

Tá an ceapachán mar chuid de shraith gníomhaíochtaí a d'fhógair an Taoiseach i ndiaidh reifreann Brexit le déanaí.  

Áirítear orthu sin ról beartas na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i leith an AE a neartú chomh maith le Ranna, gníomhaireachtaí agus misin eile thar lear a neartú.

CRÍOCH